Byggnadskonstruktion

Vi är en konstruktionsbyrå som riktar sig till allt ifrån stora beställarorganisationer till mindre byggentreprenörer.

Tillbyggnad, renovering & ombyggnad

Vi gör allt från tidiga skeden till färdiga projekt

Renovering, ombyggnad & tillbyggnad

Vi har samlad erfarenhet från både omfattande tillbyggnadsprojekt till mindre renoveringar och ombyggnationer. Parallellt med detta genomför vi tekniska utredningar av befintliga konstruktioner som en del i uppdraget.

Projekten inkluderar bland annat avväxlingar, förstärkningar och utbyggnationer. Ytterligare exempel kan vara att bedöma hållbarhet på befintlig armering eller balkar på balkonger.