Byggnadskonstruktion

Vi är en konstruktionsbyrå som riktar sig till allt ifrån stora beställarorganisationer till mindre byggentreprenörer.

Vad kan vi erbjuda dig?

Vi gör allt från tidiga skeden till färdiga projekt.

Konstruktör skapar ritningar

Nybyggnad

Vi har alltid pågående projekt inom nyproduktion och har många år av erfarenhet. Vi utför uppdrag som inkluderar bland annat stål, trä, prefabricering och betong. Varje objekt optimeras med utgångspunkt från sina specifika förutsättningar i samarbete med beställare, oavsett om objektet är stort eller litet. Vi åtar oss projekt som både huvudkonstruktör & stomkonstruktör.

Bland genomförda projekt återfinns ett stort antal allmännyttiga konstruktioner såsom skolor, sjukhus och bostäder. Utöver den statiska projekteringen inkluderas även byggtekniska kunskaper som exempelvis fukt, brand, ljud och sättningar.

Byggarbetare står vid tegelstenar

Renovering, ombyggnad & tillbyggnad

Vi har samlad kunskap från både omfattande tillbyggnadsprojekt till mindre renoveringar och ombyggnationer. Vi genomför tekniska utredningar av befintliga konstruktioner som en del i uppdraget.

ROT-projekt inkluderar bland annat avväxlingar, förstärkningar och utbyggnationer. Ytterligare exempel kan vara att bedöma hållbarhet på befintlig armering eller balkar på balkonger.

Se mer bland våra pågående och genomförda projekt.

Modell av hus i nyproduktion

Tidiga skeden

Att välja rätt spår tidigt i projektet är mycket viktigt för slutprodukten. Vi har stor erfarenhet från nyproduktion och har hjälpt en rad olika beställare med systemhandlingar samt att i tidigt skede vara med och utreda lämpligt val av stomme.

Byggarbetare står vid en byggkonstruktion

Kontrollansvarig (KA)

Är ditt projekt i behov av en kontrollansvarig? På Civilbyrån har vi byggingenjörer med många års erfarenhet av byggbranschen som är certifierade kontrollansvariga enligt plan och bygglagen. Vänd er till oss vid behov av KA så säkerställer vi att ditt projekt uppfyller bygglagstiftningen och får ett gott utförande.

Tack vare vår gedigna kunskap av byggnadskonstruktion och projektering har vi god insyn i hur en byggnad skall utföras för att uppnå en god kvalité. Vi kan dessutom med vant öga granska utfört arbete för att säkerställa att ditt projekt blir korrekt utfört vid platsbesök.

Som KA står vi till förfogande under hela projektets gång. Ingående moment är exempelvis:

  • Deltar från bygglovsanmälan till slutbeskedet.
  • Upprättar kontrollplan
  • Medverkar vid tekniska samråd, besiktningar och slutsamråd.
  • Utför platsbesök och regelbundna kontroller.