Byggnadskonstruktion

Vi är en konstruktionsbyrå som riktar sig till allt ifrån stora beställarorganisationer till mindre byggentreprenörer.

Nybyggnation

Vi gör allt från tidiga skeden till färdiga projekt

Nybyggnad

Vi har en gedigen erfarenhet av nyproduktion. Vi utför uppdrag som inkluderar bland annat stål, trä, prefabricering och betong. Varje objekt optimeras med utgångspunkt från sina specifika förutsättningar i samarbete med sina beställare, oavsett om objektet är stort eller litet.

Bland genomförda projekt återfinns ett stort antal allmännyttiga konstruktioner såsom skolor, sjukhus och bostäder. Utöver den statiska projekteringen inkluderas även byggtekniska kunskaper som exempelvis fukt, brand, ljud och sättningar.